Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Difference spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ADO”), adres Juliusza Kossaka 11 01-576 Warszawa. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email:  iod@makeadifference.com.pl

  1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.Za Państwa zgodą ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych procesach rekrutacyjnych.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, np. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
  3. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od wysłania aplikacji.
  4. Mają Państwo prawo:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. do sprostowania danych;
   3. do ograniczenia przetwarzania danych;
   4. do usunięcia danych;
   5. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-content/plugins/fast-velocity-minify/inc/frontend.php:431 Stack trace: #0 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-content/plugins/fast-velocity-minify/inc/frontend.php(431): implode('', '') #1 [internal function]: fvm_process_page(Object(simple_html_dom), 9) #2 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php(4755): ob_end_flush() #3 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #4 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action(Array) #6 /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-includes/load.php(1052): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /usr/home/makeadifference/domains/makeadifference.com.pl/public_html/wp-content/plugins/fast-velocity-minify/inc/frontend.php on line 431