Dane Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w firmie Difference:

Tomasz Siedlarek

e-mail: iod@makeadifference.com.pl